The project is funded by Slovenian Republic as well as by the European union from European find for regional development.


Naložbo financirata Repubika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Project Pawzler received EU Funding


The object of the operation is the development and sale of the Pawzler toy, which is the first modular toy for mental stimulation of dogs. The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Fund for Regional Development.


The goal of the investment is the production, launch and sale of the Pawzler toy on the international market. More information on cohesion policy in Slovenia: http://eu-skladi.si/


Projekt Pawzler je prejel EU Financiranje


Predmet operacije je razvoj in prodaja igrače Pawzler, ki je prva modularna igrača za mentalno stimualacijo psov. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Cilj naložbe je proizvodnja, lansiranje in prodaja igrače Pawzler na mednarodnem trgu. Več podatkov o kohezijski politiki v sloveniji: http://eu-skladi.si/

    0
    Your cart
    Your cart is emptyReturn to Shop